جهانگردی تخت جمشید


1 تغییر اتاق

انتخاب اتاق برای گروه #1 (1 بزرگسال)

7 % تخفیف

دو تخته


ظرفیت :
بزرگسال 1
# 13 آذر (میانگین) قیمت برای 1 شب
قیمت هتل 1,602,000 ریال 1,602,000 ریال 1,602,000 ریال
قیمت برای شما 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال

ویلا


ظرفیت :
بزرگسال 1
# 13 آذر (میانگین) قیمت برای 1 شب
قیمت هتل 2,003,000 ریال 2,003,000 ریال 2,003,000 ریال
قیمت برای شما 2,003,000 ریال 2,003,000 ریال 2,003,000 ریال