چهار شنبه, 04 بهمن,1396 - پنجشنبه, 05 بهمن,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اقامتگاه بوم گردی کلوت کویر شاهرود

شهرستان شاهرود، رضا آباد، دهکده جهانگردی خارطوران

نقشه هتل کلوت کویر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو نفره دو نفره 1 بزرگسال

900,000 ریال

سه نفره سه نفره 1 بزرگسال

1,250,000 ریال

چهار نفره چهار نفره 1 بزرگسال

1,600,000 ریال

پنج نفره پنج نفره 1 بزرگسال

1,950,000 ریال

شش نفره شش نفره 1 بزرگسال

2,300,000 ریال