سه شنبه, 26 تیر,1397 - چهار شنبه, 27 تیر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

اقامتگاه بوم گردی کلوت کویر شاهرود

شهرستان شاهرود، رضا آباد، دهکده جهانگردی خارطوران

نقشه هتل کلوت کویر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو نفره دو نفره 1 بزرگسال

700,000 ریال

سه نفره سه نفره 1 بزرگسال

1,000,000 ریال

چهار نفره چهار نفره 1 بزرگسال

1,300,000 ریال

پنج نفره پنج نفره 1 بزرگسال

1,500,000 ریال

شش نفره شش نفره 1 بزرگسال

1,700,000 ریال