جمعه, 04 اسفند,1396 - شنبه, 05 اسفند,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل اخوان کرمان

2,250,000 ریال
تا 2% تخفیف

2,220,000 ریال

نقشه هتل اخوان

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته برای یک نفر دو تخته برای یک نفر 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 2,250,000 ریال

2,220,000 ریال

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 3% تخفیف 2,740,000 ریال

2,660,000 ریال

هتل های نزدیک
شروع قیمت 2,780,000 ریال
شهر کرمان، خیابان خواجو، پارک نشاط، نشاط 5
شروع قیمت 1,740,000 ریال
بلوار قدس، ابتدای ترمینال قدیم، هتل کرمان
قیمت موجود نیست
کرمان-خیابان شهید بهشتی کوچه شماره 5 هتل آپارتمان آسام