پنجشنبه, 23 آذر,1396 - جمعه, 24 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل خور گناوه

ریال1,280,000

ریال1,280,000

نقشه هتل خور

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال

ریال1,280,000

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

ریال1,280,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال1,650,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

ریال2,000,000

هتل های نزدیک
شروع قیمت ریال1,250,000
بندر گناوه، خیابان ساحلی