دوشنبه, 04 تیر,1397 - سه شنبه, 05 تیر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل رازی مشهد

مشهد

نقشه هتل رازی
هتل های نزدیک
قیمت موجود نیست
مشهد، خیابان امام رضا (ع)، امام رضا 8
قیمت موجود نیست
مشهد، فلکه آب اول، خیابان امام رضا 3،هتل جواد مشهد.
شروع قیمت 1,650,000 ریال
مشهد - بلوار مدرس - نبش مدرس