سه شنبه, 26 تیر,1397 - چهار شنبه, 27 تیر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل سنتی یه تا خور و بيابانك

شهر خوروبیابانک، روستای بیاضه، ابتدای جاده یزد، هتل سنتی یه تا
1,400,000 ریال
تا 8% تخفیف

1,300,000 ریال

نقشه هتل یه تا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 8% تخفیف 1,400,000 ریال

1,300,000 ریال

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 11% تخفیف 1,900,000 ریال

1,700,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 13% تخفیف 2,400,000 ریال

2,100,000 ریال

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 14% تخفیف 2,900,000 ریال

2,500,000 ریال