جمعه, 04 اسفند,1396 - شنبه, 05 اسفند,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل قصر ایرانشهر

ایرانشهر، تقاطع طالقانی و آزادی جنوبی
1,190,000 ریال

1,190,000 ریال

نقشه هتل قصر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال

1,190,000 ریال

دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال

1,680,000 ریال

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

1,680,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

2,950,000 ریال