جمعه, 24 آذر,1396 - شنبه, 25 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل قصر ایرانشهر

ایرانشهر، تقاطع طالقانی و آزادی جنوبی
ریال1,190,000

ریال1,190,000

نقشه هتل قصر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال

ریال1,190,000

دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال

ریال1,680,000

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

ریال1,680,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال2,950,000