سه شنبه, 26 شهریور,1398 - چهار شنبه, 27 شهریور,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل ناجی جیرفت

جیرفت، بلوار پیامبر اعظم، نرسیده به میدان سپاه
1,800,000 ریال

1,800,000 ریال

نقشه هتل ناجی

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
1,800,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
2,500,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
3,000,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
3,600,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
4,500,000 ریال