جمعه, 04 اسفند,1396 - شنبه, 05 اسفند,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل عالی قاپو اصفهان

اصفهان - خیابان چهار باغ عباسی
2,800,000 ریال
تا 33% تخفیف

1,880,000 ریال

نقشه هتل عالی قاپو

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 33% تخفیف 2,800,000 ریال

1,880,000 ریال

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 17% تخفیف 4,198,172 ریال

3,500,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 19% تخفیف 5,507,553 ریال

4,500,000 ریال

سه تخته همرا با سرویس اضافه سه تخته همرا با سرویس اضافه 1 بزرگسال
تا 32% تخفیف 6,816,934 ریال

4,700,000 ریال