چهار شنبه, 04 بهمن,1396 - پنجشنبه, 05 بهمن,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل چیپال جلفا

جلفا، بلوار رسالت، ورودی شهرک امیرالمومنین
2,000,000 ریال
تا 5% تخفیف

1,900,000 ریال

نقشه هتل چیپال

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف 2,000,000 ریال

1,900,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 2,700,000 ریال

2,650,000 ریال

هتل های نزدیک
شروع قیمت 1,360,000 ریال
جلفا - خیابان امام- میدان شهید بهشتی
شروع قیمت 2,200,000 ریال
جلفا, فلکه عاشورا, هتل آلتین ارس