سه شنبه, 01 اسفند,1396 - چهار شنبه, 02 اسفند,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان کسری(شایلی سابق) نوشهر

نقشه هتل کسری(شایلی سابق)

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
سوئیت دو نفره سوئیت دو نفره 1 بزرگسال

900,000 ریال

آپارتمان یک خوابه آپارتمان یک خوابه 1 بزرگسال

1,350,000 ریال

آپارتمان دو خوابه آپارتمان دو خوابه 1 بزرگسال

1,500,000 ریال