پنجشنبه, 25 مرداد,1397 - جمعه, 26 مرداد,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان کسری(شایلی سابق) نوشهر

نوشهر

نقشه هتل کسری(شایلی سابق)

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
سوئیت دو نفره سوئیت دو نفره 1 بزرگسال
1,350,000 ریال 1,520,000 ریال
آپارتمان یک خوابه آپارتمان یک خوابه 1 بزرگسال
2,430,000 ریال 2,500,000 ریال
آپارتمان دو خوابه آپارتمان دو خوابه 1 بزرگسال
3,100,000 ریال 3,300,000 ریال