شنبه, 27 مرداد,1397 - یکشنبه, 28 مرداد,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل کورد سقز

سقز
1,680,000 ریال
تا 2% تخفیف

1,650,000 ریال

نقشه هتل کورد

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 1,680,000 ریال 1,650,000 ریال
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
تا 1% تخفیف 2,350,000 ریال 2,330,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 1% تخفیف 2,350,000 ریال 2,330,000 ریال
سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 1% تخفیف 3,060,000 ریال 3,040,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 1% تخفیف 3,760,000 ریال 3,730,000 ریال